تحلیل-swot-2000x1125

تبلیغات درون برنامه ای چیست؟ و انتظار چه تحولاتی را در سال 2020 داشته باشیم؟

تبلیغات درون برنامه ای که متفاوت از تبلیغات وب‌سایت‌های موبایلی است، به تبلیغاتی گفته می‌شود که در محیط اپلیکیشن‌های تلفن همراه صورت می‌گیرد. آ ...